Nijverheid en handel die de bloei van de kunst bevorderen