De goddelijke wet als grondslag voor de menselijke gerechtigheid